Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder overdruk - NOK -

 

Stichting NOK verzorgt de belangenbehartiging civiele sector Werken onder Overdruk en huisvest het College van Deskundigen Civiele sector (NOK CvD). Het NOK College van Deskundigen civiele duiksector verzamelt de deskundige inbreng van haar achterban voor (arbeidsomstandigheden)wetgeving.

 

Civiele sector, Defensie en Brandweer

 

De civiele sector (werkgevers en werknemers) deelt de sector werken onder overdruk met de subsectoren Defensie en Brandweer. Zowel Defensie als de Brandweer verzorgen voor hun eigen achterban (werkgevers en werknemers) de belangenbehartiging en kennen eenzelfde organisatie als de civiele sector, te weten een branchecollege. De sector werken onder overdruk is tevens onderverdeeld in duikarbeid, caissonarbeid en hyperbare geneeskunde.

 

Verplichte opleidingen en opleidingen op maat

 

In het kader van voornoemde belangenbehartiging verzorgt de Stichting NOK - zonder winstoogmerk - de wettelijk verplichte opleidingen en opleidingen op maat. Stichting NOK zorgt voor kennisoverdracht met de Defensie Duikschool en heeft ook een overeenkomst met Defensie voor het loketfunctie Defensie Duikschool restcapaciteit opleidingen, gebruik duikmaterieel Defensie Duikschool en gestructureerde kennisoverdracht.

 

Voor meer informatie over de inrichting van de Sector Werken onder Overdruk - zie de website van de BeheerStichting Werken onder Overdruk - kortweg SWOD - www.werkenonderoverdruk.nl

 

Certificering

 

De beroepsbeoefenaars in de Sector werken onder overdruk vallen onder de noemer gereglementeerde beroepen. Dit betekent dat rond veiligheid heel veel bij wet is geregeld, maar met name de vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn door middel van een wettelijk certificaat. Het betreft hier de duiker, duikploegleider, de duikmedische begeleider en duikerarts.

 

Voor certificering van beroepsbeoefenaren in de sector Werken onder Overdruk en dan met name in de duiksector, te weten de duikers, duikploegleiders, duikmedische begeleiders en duikerartsen verwijzen wij u naar de website van de certificerende instelling, het Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling www.ndcci.nl

 

Samenwerking Aquacentrum Den Helder

 

Etc etc