FALCK

 

Al meer dan honderd jaar heeft Falck als missie het voorkomen van incidenten en rampen, het redden en helpen van mensen tijdens noodsituaties en het rehabiliteren van mensen na ongeval of ziekte. De specialisatie van Falck Nederland ligt met name op de voorkant van deze veiligheidsketen.

 

Op onze multidisciplinaire oefencentra trainen wij onze klanten om onveilige situaties in diverse omstandigheden te voorkomen en om adequaat te kunnen handelen als zich toch een veiligheidsincident voordoet. Vanuit onze consultancy diensten helpen wij onze klanten om zich te versterken op alle aspecten van de veiligheidsketen.

 

Onze gespecialiseerde Emergency Response Teams worden tenslotte wereldwijd ingezet om offshore en maritieme noodsituaties te bestrijden. Alle diensten van Falck Nederland staan in het teken van het borgen, behouden en waar nodig herstellen van veiligheid. Wij doen dit vanuit het uitgangspunt om mensen te helpen met mensen. Gebaseerd op deze missie is de visie van Falck Nederland om een breed en diep gespecialiseerd dienstenportfolio aan te bieden rondom het thema veiligheid in alle marktsegmenten.

 

Sinds 2008 verzorgd Falck Risc professionele duikopleidingen voor de publieke- en civiele sector. Inmiddels zijn vele duikers, duikploegleiders en duikinstructeurs opgeleid door Falck Risc conform de certificeringeisen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en NDC-CI.

 

De erkenning van de opleiding categorie A (1, 2 & 3) in november 2012 en de duikmedische opleidingen DFA en MAD-A in 2013 heeft een uitbreiding van het aanbod in de richting van de industriële, offshore en maritieme sector betekend. Met het aanbieden van duikopleidingen en duikmedische opleidingen voor de civiele duikindustrie heeft Falck Risc ingespeeld op een groeiende behoefte aan gecertificeerde beroepsduikers.

Naast de specialisten, voor het geven van de duikopleidingen, heeft Falck Risc ook specialisten met kennis en ervaring op gebied van o.a. brandweerduiken, beroepsduiken en hieraan gerelateerde arbo wetgeving, RI&E’s en arbo managementsystemen. Zij adviseren in samenwerking met AVD op zowel technisch inhoudelijke vraagstukken als organisatie- en beleidsadvies, op diverse aggregatieniveaus.

Mede door de operationele kennis en ervaring kunnen deze specialisten inzichtelijk maken hoe het is gesteld met de kwaliteit van uw duikorganisatie, kunnen zij eventuele knelpunten blootleggen en maken zij inzichtelijk welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor het primaire proces. Daarnaast geven zij aanbevelingen m.b.t. een permanente kwaliteitsverbetering en borging van het (brandweer)duiken in uw organisatie.

De duikopleidingen van Falck voldoen aan ISO9001 sector 37 en worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijk organisatie.

Falck Risc heeft een samenwerkingovereenkomst met het Aquacentrum Den Helder waar tevens de duikopleidingen van Falck Risc zijn ondergebracht. Tevens werkt Falck Risc samen met de Defensie Duikschool en Medprevent.

Voor meer informatie over de duikopleidingen van Falck Risc kunt u onderstaande link volgen.

http://www.falck.nl/nl/risc/alle_producten_diensten/duiken/duiken