Nationaal Duikcentrum

Het NDC werd opgericht in 1984 en heeft tot doel de bevordering van de belangen van het Nederlandse beroepsduiken. Speerpunten bij het beleid zijn opleiding en medische begeleiding van beroepsduikers.

Een belangrijke activiteit is het organiseren en certificeren van opleidingen  voor beroepsduikers, duikploegleider en duikerartsen.

Het NDC werd in 1994 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als instelling bevoegd tot het afgeven van certificaten duikarbeid, duikmedische begeleiding, duikploegleider en duikerarts. Deze certificaten zijn ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet verplicht voor het verrichten van werkzaamheden onder water in Nederland. De NDC-certificaten zijn wereldwijd erkend. Klik op logo voor meer info: