Afdrukken

Zwemles Zwem-ABC 

 

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma's A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

Inschrijven

U kunt uw kind(eren) inschrijven voor zwemles bij Aquacentrum Den Helder zodra zij 3 jaar en 10 maanden zijn via ons inschrijfformulier te verkrijgen bij de receptie.U komt dan op de wachtlijst te staan. De periode dat uw kind op de wachtlijst staat is afhankelijk van de lestijd/dag waarvoor u kiest. Kosten inschrijven € 5,- (wordt verrekend bij aanschaf leskaart. Telefonische inschrijven is dan ook niet meer mogelijk, inschrijfformulieren aanwezig bij receptie Aquacentrum Den Helder.

Wanneer? 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het leszwemmen in Aquacentrum Den Helder: bij de inschrijving kunt u daarin een keuze maken.

·         Maandag & donderdag 1/2 keer in de week 45 minuten zwemles.

·         Woensdag 1 keer in de week 45 minuten zwemles.

·         Dinsdag & vrijdag 1/2 keer in de week 45 minuten zwemles. 

·         Zaterdag 1 keer in de week 45 minuten zwemles.

Advies leeftijd

Ieder kind kan leren zwemmen, de vraag is alleen, wanneer begin je ermee?
In Aquacentrum Den Helder wordt gestart vanaf 4 jarige leeftijd advies is 5 jaar. Veel hangt af van het kind zelf. 

Te hoge verwachtingen van een vierjarige: Een kind van vier begrijpt instructies minder goed en vergeet snel wat hij leert, vanaf 5 jaar leert een kind veel sneller zwemmen. Dan zitten ze op de basisschool, zijn ze al gewend om naar een leerkracht te luisteren en opdrachten uit te voeren en kunnen ze zich beter concentreren. Verder is uit onderzoek gebleken dat kinderen op hun vijfde jaar over de juiste motoriek beschikken om goed te leren zwemmen. Maar het belangrijkste is of het kind plezier in het zwemmen heeft.

Instromen: Kinderen die al zwemlessen hebben gevolgd kunnen instromen, tijdens een proefles wordt er gekeken naar het niveau van het kind.

Informatie?                                                         
Voor opgave, advies of verdere informatie kunt u contact opnemen met Aquacentrum Den Helder: 0223 62 82 44  

Wachtlijst informatie: Plaatsing gebeurt op basis van inschrijf datum. Wanneer uw kind aan de beurt is wordt u telefonisch op de hoogte gebracht. Info wachtlijst telefonisch op de volgende tijden maandag en vrijdag na 15.00 uur en dinsdag, woensdag of donderdag na 13.00 uur, Aquacentrum Den Helder: 0223 62 82 44.

 


Zwem-A

De lestijden zijn als volgt:

Maandag en donderdag, dinsdag en vrijdag (1x per week/ 2x per week)

 

Woensdag (1x per week)

 

Zaterdagochtend  (1x per week)

Het niveau van de zwemgroep kan per dag verschillen, wisselt u van dag dan moet u kind voorzwemmen om de groep en tijd te bepalen. Voor meer vragen informeer bij de receptie: maandag en vrijdag na 15.00 uur en dinsdag, woensdag of donderdag na 13.00 uur. Tel 0223 62 82 44 voor meer INFO of OPGAVE.


Zwem-B

De lestijden zijn als volgt:

 

Maandag, dinsdag,  woensdag, donderdag en vrijdag(1x per week)

17.00 uur tot 17.45 uur

Zaterdag (1x per week)

11.45 uur tot 12:30 uur


Zwem-C

 

De lestijden zijn als volgt:

 

Woensdag of donderdag (1x per week)

17.45 uur tot 18.30 uur

 

Zaterdag (1x per week)

11.45-12.30

 

Tel 0223 628244 voor meer INFO/OPGAVE

 

 

Zwem-ABC UITLEG

 

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma's A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. 

De eerste reeks zwemlessen
Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.

Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Eisen voor het Zwem-ABC
Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Wie alle 3 diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Eisen Zwemdiploma A
Gekleed: met voetsprong te water, 15 seconden watertrappen, 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, halve draai om lengte-as en 12,5 meter enkelvoudige rugslag, uit het water klimmen.

Badkleding: met sprong te water, onder water oriënteren, 3 meter onder water zwemmen, door gat in zeil, 50 meter schoolslag, 50 meter enkelvoudige rugslag, (uit)drijven op borst, (uit)drijven op rug, 8 meter beginners-borstcrawl, 8 meter beginners-rugcrawl, 60 seconden watertrappen waarbij 2 x hele draai om lengte-as.

Eisen Zwemdiploma B
Gekleed: met voetsprong te water, halve draai om lengte-as, 30 seconden watertrappen, 25 meter schoolslag, onder vlot door zwemmen, hele draai om lengte-as, 25 meter enkelvoudige rugslag, uit het water klimmen.

Badkleding: met een kopsprong te water, onder water oriënteren, 6 meter onder water zwemmen, door gat in zeil, 75 meter schoolslag waarbij 3 x voetwaarts naar bodem zakken, 75 meter enkelvoudige rugslag, (uit)drijven op borst, (uit)drijven op rug, 10 meter borstcrawl, 10 meter rugcrawl, 30 seconden watertrappen met armen en benen en 30 seconden met de benen.

Eisen Zwemdiploma C
Gekleed: met rol voorover te water, 30 seconden watertrappen en 30 seconden drijven, 50 meter schoolslag onder vlot door zwemmen en over vlot heen klimmen, 50 meter enkelvoudige rugslag, uit het water klimmen.

Badkleding: met kopsprong te water, onder water oriënteren, 9 meter onder water zwemmen, door gat in zeil, 125 meter schoolslag waarbij 2 x koprol voorover en 2 x hoofdwaarts naar bodem duiken, 100 meter enkelvoudige rugslag, (uit)drijven op borst, (uit)drijven op rug, 15 meter borstcrawl, 5 meter wrikken, 15 meter rugcrawl, hurksprong te water en 30 seconden watertrappen met armen en benen en verplaatsen, 30 seconden verticaal drijven met gebruik van armen.

Blijven zwemmen
Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.