easyswim

EasySwim

EasySwim zwemlesmethode

Zwemt u via het Jeugd Sportfonds, dan kunt u helaas geen gebruik van EasySwim maken.

Wanneer u de keuze maakt voor de EasySwim methode start uw kind direct in diep water. Ook hier staat plezier centraal. De kinderen dragen gedurende de les een EasySwim (drijf) pak. Het pak gaat gedurende de lessen steeds vaker uit. Door direct in diep water te starten ervaart uw kind meer stuwing en is er sprake van een optimale bewegingsvrijheid. Met de EasySwim methode zwemt uw kind niet in meerdere niveaus maar blijft het kind zoveel als mogelijk bij dezelfde instructeur. Wanneer er sprake is van grote niveau verschillen zullen kinderen mogelijk van groepjes wisselen. Dit is altijd op het zelfde tijdstip omdat er meerdere groepen tegelijk zwemmen.

Prijzen EasySwim

De tarieven voor EasySwim kunt u terugvinden op de tarievenpagina.

Bij aanvang ontvangt uw kind een eigen EasySwim drijfpak, dit pak is uw eigendom. Er zijn geen aparte kosten voor het EasySwim drijfpak omdat deze in het lesgeld zijn verwerkt, wel betaalt u een borg bij aanvang van de zwemlessen. Als u vroegtijdig de zwemlessen afbreekt worden er kosten voor het pak van de borg afgetrokken. Stopt u binnen 10 lessen dan wordt het volledige pak in rekening gebracht en als u stopt voor het behalen van zwemdiploma A zal een deel van het pak in rekening worden gebracht.

Klik hier om uw kind in te schrijven* op de wachtlijst. Naast de EasySwim zwemlesmethode kunt u bij ons ook terecht voor de traditionele zwemlesmethode.

Diploma B en C

Na het behalen van het A-zwemdiploma via de EasySwim methode zal uw kind doorstromen naar de reguliere zwemlessen voor B en C voor het daarvoor geldende zwemlestarief.

Uw kind krijgt zijn eigen EasySwim drijfpak. De aanschaf van dit pak is verwerkt in het lesgeld.

Voor de zwemlessen is een zwemlesabonnement op een zwempas benodigd.

* Door uw kind in te schrijven op een wachtlijst gaan wij direct voor u aan het werk. Als u besluit om later niet de zwemlessen bij Aquacentrum Den Helder te volgen is er geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

Meest gestelde vragen

Hiervoor kunt u het beste even telefonisch contact opnemen met de receptie.

Met uitzondering van de zomervakantie en de vaste feestdagen, gaan bij alle overige vakanties alle zwemlessen door.

Tijdens de grote vakantie is er vaak de gelegenheid om extra zwemlessen te volgen.

Liever niet! Het is belangrijk dat uw kind went aan het water en dat uw kind leert om ook onderwater te kijken.

Als uw kind zou leszwemmen met een zwembril kan het in paniek raken als het te water raakt zonder een zwembril.

Bij de eerste zwemlessen zijn er veel speelse opdrachten. Dit is om uw kind watervrij te maken en om te ontdekken wat water met ze doet en wat uw kind ermee kan doen.

Pas als uw kind goed watervrij is, kan er begonnen worden met het aanleren van de zwemslagen.

Op deze manier blijft uw kind het zwemmen leuk vinden!

Om kinderen zo min mogelijk afleiding te geven kunnen ouders niet bij elke zwemles aan de badrand meekijken. Er is daardoor meer rust op de zwemzaal, wat de zwemles ten goede komt.

Ouders kunnen via tv schermen of via ramen met sommige zwemlessen meekijken.

Daarnaast zijn er enkele keren per jaar kijklessen en kunnen ouders aan de badrand meekijken.

Het zou zonde zijn om dan het zwemlesabonnement op te waarderen, zonde van het geld! Eventuele resterende lessen op het abonnement worden namelijk niet gerestitueerd.

Speciaal hiervoor zijn er losse zwemleskaartjes te koop aan de kassa.

Succes met afzwemmen!

Resterende lessen op het abonnement worden niet gerestitueerd.

Als u een ander kind heeft dat zwemles volgt, dan kunnen de beurten op dat kind worden overgezet.
Als dat niet het geval is, dan worden de resterende beurten omgezet naar vrijzwembeurten.

Dat klopt! Alleen als uw kind bij Aquacentrum Den Helder zwemles volgt voor het A-, B- of C-diploma mag uw kind, onder begeleiding van een betalende- en mee zwemmende volwassene, gratis komen vrij zwemmen.

Vergeet niet uw zwemles pas mee te nemen, om die te tonen aan de kassa!

Let op: Kinderen die zwemles bij een andere zwemlesaanbieder volgen kunnen niet gratis vrij zwemmen.

Één op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Omdat een zwemdiploma voor alle kinderen een must is, kunnen vele van deze kinderen via het Jeugdfonds Sport Den Helder toch zwemles volgen.

Helaas is er geen mogelijkheid om EasySwim te volgen, maar deze kinderen kunnen wel de traditionele zwemlessen volgen.

Meer informatie kunt u vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/den-helder-sport/

 

Via de nieuwsbrief zullen wij de definitieve afzwemdatum doorgeven als uw kind mag afzwemmen.

Via de nieuwsbrief en onze agenda zullen wij u informeren over de kijklessen.

Nee, u heeft uw kind ingeschreven op de wachtlijst van Aquacentrum Den Helder en wij zijn direct voor u aan het werk gegaan en hebben al kosten voor uw kind gemaakt.

Er is daarom geen restitutie mogelijk.

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld.

Ondanks het bestaan van de Gedragscode Zwembranche kan er voor, tijdens of na de zwemles sprake zijn van gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Een zwemles hoort sociaal veilig te zijn voor een kind. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis.

Aquacentrum Den Helder doet er alles aan om ongewenste zaken te voorkomen. Zo hebben al onze lesgevers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werken ze volgens de hierboven beschreven Gedragscode Zwembranche. Ondanks deze maatregelen kan het gebeuren dat het fout gaat of dat een ouder twijfels heeft maar niet goed weet wat daarmee te moeten doen.

(Ouders/verzorgers van) Kinderen die les krijgen van Aquacentrum Den Helder kunnen in dat geval kosteloos een beroep doen op het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF. Een casemanager zal in eerste instantie als vraagbaak dienen. Indien wenselijk kan door het centrum verdere ondersteuning worden geboden door een vertrouwenspersoon. Ook personen die op andere wijze betrokken zijn bij een dergelijke situatie, bijvoorbeeld iemand die ongewenst gedrag meent waar te nemen of een beschuldigde, kunnen een beroep op het meldpunt doen.

Let op: Met algemene vragen of klachten voor of over Aquacentrum Den Helder, zoals over facturen, duur van de zwemles et cetera, kunt u bij onszelf terecht.