Zwem-ABC traditioneel

Zwem-ABC traditioneel

In de traditionele zwemles start uw kind in ondiep water. Door loopvormen ondervindt uw kind de werking van water en ontdekt uw kind de stuwvlakken om vervolgens vanuit drijven te gaan naar voortbewegen in het water. We werken hier met speelmateriaal om de lessen uitdagend en aantrekkelijk te maken voor uw kind. Wanneer het kind vaardig genoeg is gaan we in dieper water oefenen.

De traditionele leerweg bestaat uit 4 niveaus tot zwemdiploma A.

Waterfestijn

Zodra uw kind wordt opgeroepen om te starten met zwemles start uw kind eerst in het waterfestijn programma. Wanneer u samen met uw kind in de baby- en peuter tijd veel hebt gezwommen zal uw kind snel doorstromen. Het waterfestijn is bedoeld om uw kind volledig watervrij te maken. Wij verstaan onder watervrij zijn:

Verder leert uw kind in de waterfestijn lessen drijven op de buik en de rug en voortbewegen door het water. Voldoen aan deze eisen is nodig om te kunnen starten in niveau 1. Zodra deze vaardigheden beheerst worden start uw kind op de tijd van uw voorkeur in niveau 1. Op alle lestijden is er een niveau 1 t/m 4 waardoor uw kind t/m het behalen van het zwemdiploma A op hetzelfde tijdstip blijft zwemmen.

Wanneer alle vier de niveaus zijn doorlopen zwemt uw kind af voor zwemdiploma A.

Klik hier om uw kind in te schrijven* voor zwemles en hier voor de handleiding van de webshop. Twijfelt u nog? Of wilt u meer informatie? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Naast de traditionele zwemlesmethode kunt u bij ons ook terecht voor de EasySwim-zwemlesmethode.

* Door uw kind in te schrijven op een wachtlijst gaan wij direct voor u aan het werk. Als u besluit om later niet de zwemlessen bij Aquacentrum Den Helder te volgen is er geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

Onderaan deze pagina vindt u de meest bij ons gestelde vragen. Voor nog meer vragen en antwoorden over zwemles kunt u kijken op https://www.allesoverzwemles.nl/veelgestelde-vragen/

Voor de zwemlessen is een 12-baden abonnement op een zwempas benodigd.

Meest gestelde vragen

Hiervoor kunt u het beste even telefonisch contact opnemen met de receptie.

Met uitzondering van de zomervakantie en de vaste feestdagen, gaan bij alle overige vakanties alle zwemlessen door.

Tijdens de grote vakantie is er vaak de gelegenheid om extra zwemlessen te volgen.

Reageren de ogen van je kind erg gevoelig op chloor tijdens het zwemmen? Je kunt bespreken met de zwemonderwijzer óf en wanneer een chloorbrilletje tijdens de lessen gebruikt mag worden.

Bij het diplomazwemmen is zonder een medische verklaring een zwembrilletje niet toegestaan (behalve bij de borst- en rugcrawl). De reden? Als je kind onverwacht in het water terecht komt, heeft hij/zij ook geen zwembrilletje op en moet je kind zich kunnen redden.

Bij de eerste zwemlessen zijn er veel speelse opdrachten. Dit is om uw kind watervrij te maken en om te ontdekken wat water met ze doet en wat uw kind ermee kan doen.

Pas als uw kind goed watervrij is, kan er begonnen worden met het aanleren van de zwemslagen.

Op deze manier blijft uw kind het zwemmen leuk vinden!

Om kinderen zo min mogelijk afleiding te geven kunnen ouders niet bij elke zwemles aan de badrand meekijken. Er is daardoor meer rust op de zwemzaal, wat de zwemles ten goede komt.

Ouders kunnen via tv schermen of via ramen met sommige zwemlessen meekijken.

Daarnaast zijn er enkele keren per jaar kijklessen en kunnen ouders aan de badrand meekijken.

Het zou zonde zijn om dan het zwemlesabonnement op te waarderen, zonde van het geld! Eventuele resterende lessen op het abonnement worden namelijk niet gerestitueerd.

Speciaal hiervoor zijn er losse zwemleskaartjes te koop aan de kassa.

Succes met afzwemmen!

Resterende lessen op het abonnement worden niet gerestitueerd.

Als u een ander kind heeft dat zwemles volgt, dan kunnen de beurten op dat kind worden overgezet.
Als dat niet het geval is, dan worden de resterende beurten omgezet naar vrijzwembeurten.

Dat klopt! Alleen als uw kind bij Aquacentrum Den Helder zwemles volgt voor het A-, B- of C-diploma mag uw kind, onder begeleiding van een betalende- en mee zwemmende volwassene, gratis komen vrij zwemmen.

Vergeet niet uw zwemles pas mee te nemen, om die te tonen aan de kassa!

Let op: Kinderen die zwemles bij een andere zwemlesaanbieder volgen kunnen niet gratis vrij zwemmen.

Één op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Omdat een zwemdiploma voor alle kinderen een must is, kunnen vele van deze kinderen via het Jeugdfonds Sport Den Helder toch zwemles volgen.

Meer informatie kunt u vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/den-helder-sport/

Nee, u heeft uw kind ingeschreven op de wachtlijst van Aquacentrum Den Helder en wij zijn direct voor u aan het werk gegaan en hebben al kosten voor uw kind gemaakt.

Er is daarom geen restitutie mogelijk.

Via de nieuwsbrief zullen wij de definitieve afzwemdatum doorgeven als uw kind mag afzwemmen.

Via de nieuwsbrief en onze agenda zullen wij u informeren over de kijklessen.

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld.

Ondanks het bestaan van de Gedragscode Zwembranche kan er voor, tijdens of na de zwemles sprake zijn van gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Een zwemles hoort sociaal veilig te zijn voor een kind. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis.

Aquacentrum Den Helder doet er alles aan om ongewenste zaken te voorkomen. Zo hebben al onze lesgevers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werken ze volgens de hierboven beschreven Gedragscode Zwembranche. Ondanks deze maatregelen kan het gebeuren dat het fout gaat of dat een ouder twijfels heeft maar niet goed weet wat daarmee te moeten doen.

(Ouders/verzorgers van) Kinderen die les krijgen van Aquacentrum Den Helder kunnen in dat geval kosteloos een beroep doen op het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF. Een casemanager zal in eerste instantie als vraagbaak dienen. Indien wenselijk kan door het centrum verdere ondersteuning worden geboden door een vertrouwenspersoon. Ook personen die op andere wijze betrokken zijn bij een dergelijke situatie, bijvoorbeeld iemand die ongewenst gedrag meent waar te nemen of een beschuldigde, kunnen een beroep op het meldpunt doen.

Let op: Met algemene vragen of klachten voor of over Aquacentrum Den Helder, zoals over facturen, duur van de zwemles et cetera, kunt u bij onszelf terecht.

  • Activiteit informatie

    Heeft u nog vragen over deze activiteit? U kunt deze stellen met het onderstaand formulier.