Huisregels

Huisregels

1. DOEL VAN HET REGLEMENT

Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in en rondom Aquacentrum Den Helder te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. De huisregels gelden voor alle bezoekers. Ten tijde van een pandemie of een soortgelijke situatie kunnen er aanvullende maatregelen gelden, die gecommuniceerd zullen worden op de website. Door het betreden van het gebouw en/of het kopen van een entreebewijs aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel, namens de directie, gegeven worden op te volgen.

2. REGELS MET BETREKKING TOT

2.1. Het verhoogde buitenterrein/ het gebouw/ de openbare ruimten

Wij wijzen u erop om:

Het is niet toegestaan om zonder toestemming in of rond het gebouw:

2.2. Toegang tot het complex:

Het complex is voor iedereen toegankelijk, echter:

2.3. Omkleden:

2.4. Hygiëne:

2.5. Zwembassin:

2.6. Etenswaren/ restaurant:

2.7. Veiligheid:

3. OPENINGSTIJDEN

4. GEBRUIK VAN ZWEMBASSINS

Om in diep water (vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.

5. GEBRUIK VAN DE GLIJBANEN/ ATTRACTIES/ SPELMATERIAAL/ TOESTELLEN

6. AANSPRAKELIJKHEID

7. WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING

In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

8. WAARDEVOLLE TIPS

9. KLACHTEN

Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u online op https://acdh.nl/klacht/ een klachtenformulier invullen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Eventuele schade aan snoeren, lichtschakelaars, stopcontacten en dergelijke kunt u bij de receptie melden, of ook via het klachtenformulier doorgeven.

10. VERENIGINGEN

11. CZSK (commando zeestrijdkrachten)

Bezoekers van het CZSK (wedstrijdbassin) dienen in het bezit te zijn van een geldige defensiepas en identiteitsbewijs. Indien er om een defensiepas gevraagd wordt, dient u deze te tonen.

12. NALEVING REGLEMENT

Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij vereniging -zwemmen, -wedstrijden en overige -evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen, verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

N.B. : de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen.

Met het betreden van het zwemcomplex geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels zoals hierboven weergegeven (meeneem exemplaar verkrijgbaar bij de receptie) en het Protocol Vrolijk en Veilig. Bij bedreigingen of het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld en ontvangt betrokkene een ontzegging tot het zwembad.

Op weg naar een rookvrije generatie
Keurmerk Beveiliging
Vrolijk en Veilig
Nationale Raad Zwemveiligheid
VVV Den Helder
Politie Noord-Holland Noord
Veilig werken buitensport