Huisregels

Huisregels

1. DOEL VAN HET REGLEMENT

Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in Aquacentrum Den Helder te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een entreebewijs aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

 

2. REGELS MET BETREKKING TOT

2.1. Toegang:

Het zwembassin is voor iedereen toegankelijk, echter:

 

2.2. Kleding:

 

2.3. Hygiëne:

 

2.4. Zwembassin:

 

2.5. Etenswaren/ restaurant:

 

2.6. Veiligheid:

 

3. OPENINGSTIJDEN

 

4. GEBRUIK VAN ZWEMBASSINS

Om in diep water ( vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water ( tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.

 

5. GEBRUIK VAN DE GLIJBANEN/ATTRACTIES/SPELMATERIAAL

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan deze accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, nog in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van de accommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

 

7. WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING

In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

 

8. WAARDEVOLLE TIPS

 

9. KLACHTEN

Mocht u, ondanks ons streven om u verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u online een klachtenformulier invullen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Eventuele schade aan snoeren, lichtschakelaars, stopcontacten en dergelijke kunt u bij de receptie melden, of ook via het klachtenformulier doorgeven.

 

10. VERENIGINGEN

  1. schone kleding;
  2. schone blote voeten, blauwe overschoentjes of badslippers.

 

11. CZSK (commando zeestrijdkrachten)

Bezoekers van het CZSK (wedstrijdbassin) dienen in het bezit te zijn van een geldige defensiepas c.q. identiteitsbewijs. Indien er om een defensiepas gevraagd wordt, dient u deze te tonen.

 

12. NALEVING REGLEMENT

Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij vereniging- zwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen, verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

N.B. : de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen.

Met het betreden van het zwemcomplex geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels (meeneem exemplaar verkrijgbaar bij de receptie). Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Keurmerk Vrolijk en Veilig
Politie Den Helder
Keurmerk Beveiliging
VVV Den Helder
Recron