Beroepsduiken

Beroepsduiken

Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder overdruk – NOK –

Stichting NOK verzorgt de belangenbehartiging civiele sector “Werken onder Overdruk” en huisvest het College van Deskundigen Civiele sector (NOK CvD). Het NOK College van Deskundigen civiele duiksector verzamelt de deskundige inbreng van haar achterban voor (arbeidsomstandigheden) wetgeving.

nok-logo

Civiele sector, Defensie en Brandweer

De civiele sector (werkgevers en werknemers) deelt de sector “Werken onder Overdruk” met de sub sectoren Defensie en Brandweer. Zowel Defensie als de Brandweer verzorgen voor hun eigen achterban (werkgevers en werknemers) de belangenbehartiging en kennen eenzelfde organisatie als de civiele sector, te weten een branchecollege. De sector “Werken onder Overdruk” is tevens onderverdeeld in duikarbeid, caissonarbeid en hyperbare geneeskunde.

Verplichte opleidingen en opleidingen op maat

In het kader van voornoemde belangenbehartiging verzorgt de Stichting NOK – zonder winstoogmerk – de wettelijk verplichte opleidingen en opleidingen op maat. Stichting NOK zorgt voor kennisoverdracht met de Defensie Duikschool en heeft ook een overeenkomst met Defensie voor het loketfunctie Defensie Duikschool restcapaciteit opleidingen, gebruik duikmaterieel Defensie Duikschool en gestructureerde kennisoverdracht.

Voor meer informatie over de inrichting van de sector “Werken onder Overdruk” – zie de website van de Beheer Stichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD

Certificering

De beroepsbeoefenaars in de sector “Werken onder Overdruk” vallen onder de noemer gereglementeerde beroepen. Dit betekent dat rond veiligheid heel veel bij wet is geregeld, maar met name de vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn door middel van een wettelijk certificaat. Het betreft hier de duiker, duikploegleider, de duik medische begeleider en duikerarts.

Voor certificering van beroepsbeoefenaren in de sector “Werken onder Overdruk”, en dan met name in de duiksector, te weten de duikers, duikploegleiders, duik medische begeleiders en duikerartsen verwijzen wij u naar de website van de certificerende instelling, het Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling