Het coronavirus

Het coronavirus

In het belang van de gezondheid van alle gasten, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers hebben wij veiligheid- en hygiënemaatregelen moeten nemen.

Laatste update 7 september 2021:

Algemeen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Houd de geldende afstandsregels in acht. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos;
 • Trek thuis alvast de zwemkleding aan;
 • De kleedruimtes kunnen gebruikt worden, mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat;
 • De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meter richtlijn gewaarborgd kan worden. Bij aanwezigheid van 1 volwassene is er een maximum van 8 personen;
 • Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar het toilet te gaan;
 • Het toiletbezoek in de badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden;
 • Douches, kleedkamers, whirlpool en sauna’s zijn geopend, waarbij 1,5m in acht genomen dient te worden;
 • Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (ook voor kinderen);

Activiteit Baby- peuter / Ouder en kind zwemmen:

 • Ouders/verzorgers en kinderen zorgen ervoor dat iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden en kleden anders gefaseerd om;
 • Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over het aanwezige aankleedkussen gelegd kan worden;
 • De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd;
 • Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen;
 • Ouders houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen.

Activiteit Zwemlessen/schoolzwemmen:

 • De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen ouder dan 17 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant;
 • Bij kinderen tot en met 17 jaar is geen afstandsbeperking van kracht;
 • De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders;
 • Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen lopen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan;
 • Een kind mag door een ouder/verzorger begeleid worden, mits het maximaal aantal personen niet wordt overschreden;
 • Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen. Het is de bedoeling dat de 1,5 meter ook in het omkleed gedeelte aangehouden wordt;

Groepsactiviteiten en verenigingszwemmen:

 • Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard van de activiteit vereist is;
 • Direct na de activiteit en tijdens instructies, pauzes, time-out e.d. dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden;
 • Verenigingen die in het wedstrijdbassin zwemmen gaan aan de achterzijde naar binnen.

Banenzwemmen:

 • De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
 • Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd nageleefd te worden, tenzij dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of het inhalen.

Recreatief zwemmen:

 • De geldende afstandsregels dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook onderling in het water;
 • Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders;
 • Bij de attracties zijn markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven.

We hopen op uw begrip.