Het coronavirus

Het coronavirus

In het belang van de gezondheid van alle gasten, leveranciers, medewerkers en vrijwilligers hebben wij veiligheid- en hygiënemaatregelen moeten nemen. Alle 12-badenkaarten die voor de Corona uitbraak geregistreerd waren zijn met 12 weken verlengd.

De naleving van onderstaande regels is voor iedereen die het zwembad bezoekt noodzakelijk:

 • Wij bieden weer alle (zwem)activiteiten aan. Dus ook de zwemlessen voor alle leeftijden en niveaus, het recreatief zwemmen, ouder-kindzwemmen en seniorenzwemmen;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 • Met uitzondering voor het banen zwemmen hoef je als bezoeker niet meer vooraf te reserveren als je wil komen zwemmen;
 • Wij zijn verplicht alle bezoekers te registreren. De gegevens zullen wij max. 5 weken bewaren en worden daarna vernietigd;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand meer te houden. Volwassenen onderling wel;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen;
 • Tijdens georganiseerde zwemactiviteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit (dus bij het verlaten van het zwemwater) geldt de anderhalve meter meter norm weer voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Leden van 1 huishouden hoeven onderlinge geen afstand te bewaren;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Was voorafgaand aan- en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het zwembad;
 • Wij registreren alle bezoekers;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel);
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Douchen is weer toegestaan en op 1,5 meter afstand van elkaar. Gebruik van shampoo en douchegel is nog niet toegestaan. Hierdoor zijn er slechts een paar douches beschikbaar. Om wachtrijen te voorkomen verzoeken wij iedereen om zo kort mogelijk te douchen;
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.

We hopen op uw begrip.