Hydrofit

Nieuwe tarieven

Het zijn voor vele bedrijven lastige tijden. Eerst was er de coronacrisis en nu is er de energiecrisis. Leveranciers aan de stichting hebben hun tarieven geïndexeerd, de lonen zijn gestegen en de energiekosten zijn toegenomen. Stichting Aquacentrum Den Helder zal daarom met ingang van 1 januari 2023 haar tarieven moeten verhogen.

Door spaarzaam met het geld om te gaan was de stichting de afgelopen jaren in staat geweest om de tarieven voor de toegangskaartjes nagenoeg hetzelfde te houden. Helaas moet de Stichting nu toch de tarieven beperkt gaan aanpassen. De werkelijke kosten doorbelasten aan onze bezoekers is niet mogelijk, dan worden de kaartjes onbetaalbaar.

Maatschappelijk belang
De stichting vindt dat ze, samen met Gemeente Den Helder, een maatschappelijk belang hebben om het zwemmen zo goedkoop mogelijk te houden. Daarom heeft de stichting aan de gemeente gevraagd om de indexering op de huur van het zwembad zo laag mogelijk te houden, of deze niet te indexeren. Verder heeft de stichting een paar weken geleden een brandbrief naar Gemeente Den Helder verzonden, waarin ze aangeeft zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van sport in het algemeen in de gemeente Den Helder.

Financiële ondersteuning
Ouders die het financieel niet ruim hebben kunnen gebruik maken van partijen als Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze partijen kunnen ervoor zorgen dat kinderen toch zwemles kunnen volgen of andere sporten kunnen beoefenen.

Energiekosten
De Stichting heeft bij de start van de exploitatie van het zwembad duidelijke afspraken gemaakt met Gemeente Den Helder over de energiekosten en deze zijn geen directe bedreiging voor de Stichting. Waar mogelijk wordt bespaard op energie. Zo worden de watertemperaturen in november met een halve graad verlaagt, met uitzondering van het wedstrijdbassin. Verder wordt er door de werkgeversorganisaties en de zwembonden gelobbyd bij het Ministerie VWS om bij te dragen aan de energiekosten. Van sluiting van het zwembad is geen enkele sprake.

Nieuwe tarieven
De nieuwe zwemtarieven zijn in vergelijking met andere zwembaden in Noord-Holland nog steeds scherp te noemen. Vooral de meer baden- en zwemleskaarten zijn in verhouding met andere zwemaanbieders nog steeds goedkoper. De Stichting hoopt dat iedereen in staat is om te blijven zwemmen.