Triton 12 van Aquacentrum Den Helder geschikt als examenlocatie voor IFV opleidingen

Triton 12 van Aquacentrum Den Helder geschikt als examenlocatie voor IFV opleidingen

Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering van het Instituut Fysieke Veiligheid (https://www.ifv.nl/) heeft onlangs duiktoren Triton12 van Aquacentrum Den Helder aangewezen als goedgekeurde locatie ten behoeve van de examinering van diverse Brandweerduiker Praktijkexamens.

Met deze toewijzing kunnen de diverse veiligheidsregio’s uit Nederland de diverse praktijkexamens en ook hercertificeringen voor Brandweerduikers houden in onze duiktoren Triton 12.

De goedkeuring is verleend voor een periode van drie jaren en is geldig tot 1 januari 2024.

Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het IFV biedt beleids- en bestuursondersteuning en levert expertise, kennis en onderzoek, waarmee de veiligheidsregio’s worden ondersteund. Het IFV is een publiekrechtelijke organisatie, ingesteld bij wet.