Vacature bestuurslid Aquacentrum Den Helder

Vacature bestuurslid Aquacentrum Den Helder

Het Bestuur van Stichting Aquacentrum Den Helder is per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid:

Algemeen bestuurslid met een juridische achtergrond

Geïnteresseerden met aanvullend een bouwkundige achtergrond en afkomstig uit Den Helder e.o. hebben een pre.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van zwembad “Het Heersdiep” te Den Helder (https://acdh.nl). Na het vertrek van onze Penningmeester eind 2023 is deze functie overgenomen door een zittend bestuurslid. Hierdoor bestaat het huidige bestuur nog uit vier personen. Het bestuur heeft besloten het aantal leden weer op peil te brengen tot vijf.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Werkwijze bestuur
De gezamenlijke bestuursleden, ieder met zijn specifieke inhoudelijke deskundigheid, vormen het bestuur van Stichting Aquacentrum Den Helder. De voorzitter is verantwoordelijk voor het verloop van de bestuursvergaderingen en fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de vele bestuurlijke, maatschappelijke, gemeentelijke- en politieke contacten van het zwembad. De voorzitter stelt, samen met de bedrijfsmanager, de agenda van de bestuursvergaderingen op. De leden van het bestuur adviseren bij specifieke vraagstukken passend bij hun expertise.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de exploitatie van zwembad “Het Heersdiep”. Het zwembad zelf is eigendom van de gemeente Den Helder.

De bedrijfsmanager opereert zelfstandig in de operationele uitvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur houdt toezicht op de operationele sturing door de bedrijfsmanager, de financiële administratie, de uitvoering op het technisch beheer en bewaakt de exploitatie aan de hand van de jaarlijkse begroting.

Functieprofiel 

  • Bestuurlijke ervaring is een pre
  • Sociaal, enthousiast en maatschappelijk betrokken
  • Werkt graag in teamverband
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  • Beschikt over een interessant netwerk

Voor de specifieke expertise geldt dat passende kennis en ervaring gewenst is.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van ons bestuur, mail voor 1 april 2024 een korte motivatie en cv naar jtw.wieling@quicknet.nl of bel voor meer informatie met Jelle Wieling (voorzitter) 0223-621405.

De invulling van de functie geschiedt op vrijwillige basis. Wij bieden de gebruikelijke vrijwilligersvergoeding, alsmede vrij gebruik van het zwembad.