Extra maatregelen vanwege Corona

Extra maatregelen vanwege Corona

Naar aanleiding van de door de overheid aangekondigde maatregelingen en bestudering van de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord dienen wij als zwembad helaas een aantal zaken door te voeren. Wij dienen, in ieder geval voor een periode van drie weken, de horeca en de publiekstribune in het zwembad helaas te sluiten.

Daarnaast mogen, volgens het Protocol verantwoord zwemmen en richtlijn, er helaas ook geen ouders meer aanwezig zijn bij het afzwemmen. Gelukkig mag het afzwemmen zelf wel gewoon nog doorgaan.

Dringend advies: draag een niet-medisch mondkapje onze publieke binnenruimtes.

We zijn blij dat we vooralsnog gewoon kunnen en mogen zwemmen!

Hieronder staan de voor ons van toepassing zijnde artikelen:

Artikel 2.3a Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden
Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek.

Toelichting Artikel 2.3a
Op grond van dit artikel moeten kantines en daarbij behorende terrassen bij sport- en fitnessgelegenheden gesloten blijven. Dit gaat om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen en sportvelden.

Artikel 2.3b Verbod publiek sportactiviteiten
1. Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten.
2. Het is verboden als toeschouwer bij sportactiviteiten aanwezig te zijn.

Toelichting Artikel 2.3b
In artikel 2.3b staat een verbod om bij sportactiviteiten publiek toe te laten. Het verbod ziet zowel op de professionele sportactiviteiten als op sportactiviteiten van amateurs en heeft betrekking op alle activiteiten ongeacht de vraag of het wedstrijden, trainingen of demonstraties zijn. Er is ook geregeld dat het verboden is om als toeschouwer aanwezig te zijn bij sportactiviteiten. Het verbod geldt voor alle sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.